Autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban

Autizmus szempontú info - kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban

105 óra (75 kontakt óra, 30 óra otthoni feladat)

FAT programakkreditációs lajstromszám: PL - 8740

A program célcsoportja: az autizmussal élő felnőttek közvetlen és közvetett ellátása területén dolgozó fejlesztő, gondozó szakemberek, az érintettek családtagjai, valamint felsőfokú szociális területű tanulmányokat folytató hallgatók.

A program célja, hogy az autizmussal élő személyek közvetlen és közvetett ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon és készségeket fejlesszen az érintett felnőtt populáció, és családjaik megsegítése érdekében. Az egyes modulok sikeres elvégzésével a résztvevő a különböző szintű ismeretekkel és megértéssel rendelkezhet az autizmus spektrum zavarok természetéről, a terápiás alapelvekről, a gyermekkortól a felnőttkorig átívelő segítségnyújtás lehetőségeiről, az ellátórendszerről és a jogszabályi keretekről.

Kontakt órák időpontjai:

2014. február 14.

2014. február 17.

2014. február 21.

2014. február 24.

2014. március 07.

2014. március 08.

2014. március 21.

2014. március 22.