ESP - Entrepreneurial Skills Pass

Új projekt a Juniornál

ESP - Entrepreneurial Skills Pass

Mi az az ESP??

I. Az ESP Vizsgarendszer bemutatása:

Az „Entrepreneurial Skills Pass” (ESP) egy új, nemzetközileg elismert vizsga, amelynek célcsoportját azok a 15-19 éves fiatalok alkotják, akik valódi vállalkozói élmény, tapasztalat birtokában vannak. Az ESP feladata, hogy egy előre meghatározott módon mérje a sikeres vállalkozás beindításához illetve a munkavállaláshoz szükséges tudást, kompetenciát és készségeket.

A képesítés jelentése, az Európai Parlament és Tanács Európai Képesítési Keretrendszerre (EQF) vonatkozó ajánlásával egybehangzóan, valamint az ESP rendszerén belül is, a következő  egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye. Akkor adják ki, amikor az illetékes testület megállapítja, hogy az egyén adott követelményeknek megfelelő tanulási eredményt ért el."

Ennek megfelelően az ESP Vizsgarendszer 3 alappillére épül:


Vállalkozási Program: A JAM diákvállalkozási program illetve egyéb vállalkozási program egy olyan hosszú távú, egész tanéven átívelő projekt, melyben az általános - és középiskolás fiatalok megtapasztalják, hogyan kell működtetni egy vállalkozást. Valós környezetben megismerik az üzleti élet alapvető szabályait, a vezető pozíciók betöltésével járó felelősségeket, a pontos adminisztráció és a határidők betartásának fontosságát, a munkavállalók jogait, és kötelességeit. A program során a szervező, tervező, előadó, döntéshozó, információ - feldolgozó, elemző képességeik mellett szükségük lesz a kreativitásukra, kritikai gondolkodásukra, nyitottságukra is. Az ifjú vállalkozók munkáját mentorok segítik, akik egyrészt a fiatalokat oktató pedagógusok illetve az üzleti szférából érkező vállalati önkéntesek.

Önértékelő tesztamely lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy a diákvállalkozási program során nyomon tudják követni a saját vállalkozói kompetenciájuk fejlődését. A teszt középpontjában a kezdeményezőkészség és vállalkozói készségek állnak, illetve kiemelten foglalkozik a kreativitással, kitartással, magabiztossággal, felelősségvállalással és csapatmunkával.

Online vizsga: mely igazolja, hogy a program során a fiatalok elsajátították a szükséges üzleti, közgazdasági és pénzügyi tudást. Az ESP vizsga célja, hogy kaput nyisson olyan további lehetőségekhez, amelyeket a kis és nagyvállalkozások, vezető felsőoktatási intézmények valamint nemzetközi szervezetek egész Európában egyaránt elismernek. Az ESP egy olyan felület kíván lenni, ahol a vizsgát követően a fiatalok olyan lehetőségekről értesülnek melyek segítséget nyújtanak az üzleti ötletük megvalósításához, szakmai fejlődésükhöz, képzésük és oktatási lehetőségek kiaknázásához.

Az Entrepreneurial Skills Pass hálózat

Habár fiatalok ezrei vesznek részt a diákvállalkozás programban, ez idáig nem létezett olyan Európa szinten elismert bizonyítvány, mellyel igazolható lenne a program során elsajátított tudás, készségek és kompetenciák. Az ESP célja, hogy nemzetközi elismerést szerezzen a vizsgabizonyítványnak.

Résztvevő országok:


Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc , Szerbia, Szlovákia, Törökország, Magyarország.

Célok:

Az ESP azon túl, hogy mérhetővé teszi az ilyen típusú oktatási program eredményeit a munkaadók számára is hatékony eszközként szolgálhat, amennyiben olyan munkaerőt keresnek, aki bizonyíthatóan birtokában van ezeknek a készségeknek, tudásnak és kompetenciáknak, valamint a fiatalok számára is vonzó megoldást nyújt arra vonatkozólag, hogy megfelelően aknázzák ki a vállalkozói oktatás kínálta lehetőségeket még iskolaéveik alatt.

 

További információ:

Melter Helga

melter.helga@ejam.hu

+3630/996-0359