Iskolakert Program

Iskolakert program

Vállalkozói kompetenciák és fenntarthatóságra nevelés

 Az ELENA projekten belül egy innovatív megoldás került kidolgozásra, melyen keresztül lehetőséget teremtünk az iskoláknak arra, hogy az iskolakertet, mint vállalkozást működtessék így a tanulók nem csupán a termelés és kertészkedés alapjaival ismerkednek meg, hanem időközben megtapasztalhatják a vállalkozói létet is. A JAM és az Iskolakertekért Alapítvány együttműködésében a résztevőknek biztosítjuk az iskolakertek működtetéséhez szükséges szakmai ismereteket, módszereket, valamint képzés formájában felkészítjük a pedagógusokat, nevelőket a diákvállalkozások beindítására és mentorálására.

Miről is szól az Iskolakert program? Hogyan találkozhat ez a Diákvállalkozás programmal?


 Az Iskolakert program:

 Az iskolakert  a kertészet, élelemtermelés alapjainak elsajátítását szolgáló oktatási eszköz, a megfelelő mennyiségű és minőségű, egészséges élelmiszerhez való hozzáférésre, földművelésből való megélhetésre alakít ki az iskolásokban igényt, készségeket, képességeket. Nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja, mint a kreativitás fejlesztésének egyik eszköze, szimbolikusan is teremtett világ: ezért ahányféle közreműködőt, annyiféle iskolakertet is találhatunk.  Önmagán túlmutató, hogy az iskolások haszonnövényeket termesztenek: ezen ősi, alapvető emberi tevékenység beavat a világ rendjébe, tevékenykedtet, problémamegoldásra és munkára nevel, fejleszti az együttműködést, a közösséget. Az iskolakertben végzett széleskörű tevékenységek által, a feladatokon túl a kert mint élményt, kikapcsolódást, felfedezést, örömet nyújtó közeg is megjelenik. Napi tapasztalata a pedagógusoknak: segít a tanulásban.

A Diákvállalkozás program:

 A JAM diákvállalkozási program egy olyan hosszú távú, egész tanéven átívelő projekt, amelyben az általános - és középiskolás diákok megtapasztalják, hogyan kell működtetni egy vállalkozást. Valós környezetben megismerik az üzleti élet alapvető szabályait, a vezető pozíciók betöltésével járó felelősségeket, a pontos adminisztráció és a határidők betartásának fontosságát, a munkavállalók jogait, és kötelességeit. A program során a szervező, tervező, előadó, döntéshozó, információ - feldolgozó, elemző képességeik mellett szükségük lesz a kreativitásukra, kritikai gondolkodásukra, nyitottságukra is. A program különlegessége, hogy Magyarországon egyedülálló módon a diákok valós pénzforgalmat bonyolíthatnak, nyugtát állíthatnak ki termékeikről és szolgáltatásaikról.

Az Iskolakert, mint diákvállalkozás program

 Az iskolakertben megismerkedünk a körülöttünk lévő növényekkel, megtermelhetjük salátánkat, paradicsomunkat, pattogatni való kukoricánkat, fűszereinket, gyógynövényeinket, díszítésre szánt virágjainkat. Ezeket aztán elfogyaszthatjuk, száríthatjuk, feldolgozhatjuk. Szaporíthatjuk, csokorba rendezhetjük. Préselhetünk, alkothatunk kedvünk szerint. Termelő erőnk és alkotó fantáziánk mentén születhetnek azok a termékek, amelyeket aztán értékesíthetünk, pénzre válthatunk. Így lesz teljes a kép: megtapasztaljuk kertünk és szükségleteink kapcsolatának teljes skáláját.

Eddig sok nehézséget okozott, megtalálni a módját az iskolakerti termékértékesítés hivatalos formájának. Az iskolakert, mint diákvállalkozás erre egy remek megoldást biztosít, egy olyan komplex oktatási programot kínál a pedagógusoknak, amelyben az iskolakert alapvető célkitűzésein túl az értékesítési oldal integrálásával a diákok vállalkozói kompetenciáit és gazdasági ismereteit is fejleszthetik.

Az iskolakert, mint diákvállalkozás program egyrészről támogatja a környezeti nevelést, az ökológiai szemlélet alakítását, az egészséges táplálkozás kiemelését, másrészről pedig megalapozza a vállalkozói attitűd kialakítását, a diákok önismeretének fejlesztését és önmaguk elhelyezését mikro - és makro környezetükben.


Sikeres működése olyan pedagógiai szemléletet és munkát feltételez, amelynek középpontjában a diákok teljes személyiségének fejlesztése áll, természetesnek tekinti, hogy a tanítás - tanulás folyamatának színtere nemcsak az iskola. A program partnerként tekint a diákokra.

A diákoknak általában a fogyasztó szerepének gyakorlására van módjuk, termékeket vásárolnak, szolgáltatásokat vesznek igénybe. A Diákvállalkozási program arra ad lehetőséget, hogy a dolgozó szerepét is kipróbálják a tanulók, ezzel megkezdik felkészülésüket a munkavállalói létre. A diákvállalkozásban dolgozó diákok valós körülmények között gyakorolják egy vállalkozás működtetését. Nekik kell meghozni az ezzel kapcsolatos döntéseket, és vállalni kell annak következményeit is. Amíg a siker alapjául szolgáló ötlettől eljutnak az értékesítésig a diákok, sokféle tevékenységet végeznek, ezek során felhasználják a különböző tantárgyak során, valamint egyéb forrásokból szerzett ismereteiket, tapasztalataikat; illetve  újabbakat szereznek, amelyek általában több tantárgyat érintenek. Ez a komplex feladat integráló szerepet tölt be a tantárgyak között. A siker feltétele a csoporton belüli együttműködés, amelyben az egyénnek fontos szerepe van.

Az iskolakert, mint diákvállalkozás olyan főbb gazdasági fogalmakkal dolgozik, amelyek a 6 - 14 évesek számára is egyaránt érthetőek. A diákok fokozatosan ismerkednek meg  az üzleti és gazdasági fogalmakkal, gyakorlati tudnivalókkal, amelyek mindig ráépülnek az előző években tanultakra, de önálló modulként is megállják a helyüket.

Amit kínálunk:

- szakértők által nyújtott segítség az iskolakert kialakításához, működtetéséhez

- módszertani ötletek, műhelyfoglalkozások, jó gyakorlatok megosztása

- tagság az iskolakertek és diákvállalkozók hálózatában

- ingyenes akkreditált tanárképzés a diákvállalkozások megvalósításához

- szakmai segítség a vállalkozások működtetéséhez

- diákvállalkozások vásárán részvételi lehetőség

- szakmai és módszertani anyagok

 

 Amit kérünk:

- programfelelős pedagógus a jelentkező intézményben

- szakmai felkészítő programokon részvétel

- kapcsolattartás és kommunikáció a program koordinátoraival


A programban
együttműködő partnerek
:

Iskolakertekért Alapítvány

Junior Achievement Magyarország
Oktatási,
Vállalkozásszervezési Alapítvány

Levelezési cím: 1172 Budapest, Petri u. 2.

Cím: 6724 Szeged, Eszperantó utca 5.
Web: www.iskolakertekert.hu Web: www.ejam.hu
E-mail: info@iskolakertekert.hu E-mail: junior@ejam.hu

Kapcsolattartó személyek:

Mátyás Izolda, Pauliczky Nóra

Kapcsolattartó személy:

Szilágyi Orsolya

 

PDF letöltése: itt