Munkavédelmi bírságok felhasználása - OMMF

Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek

Pályázati azonosító: OMMF - 11 - 0092

 

OMMF – 1 1- 0092

Szakmai beszámoló

Projektünket 2013. április 1 - én indítottuk. Első lépésként a projekt koordinátora és szakmai vezetője került kijelölésre. Projekt koordinátor Gergely Orsolya, szakmai vezetője Erdős Katalin lett. Az ő vezetésükkel április 30 - án projektnyitó szakmai megbeszélésre került sor. Szintén ebben a hónapban a www.ejam.hu oldalon új alhonlap létrehozása történt. Ezen a fórumon keresztül indítottuk el a kommunikációt és a marketinges kampányt, amelyet követően a projekt koordinátor személyes kontaktusba lépése követett, biztosítva ezzel a direkt megkeresést valamint elkezdte a kérdőívek felvételét az igényfelmérésre vonatkozóan.

Az iskolák bizonytalanságából adódóan a csatlakozási határidőt meghosszabbítottuk. Az új fenntartó a kezdeti időszakban nehezen járult hozzá a programban való csatlakozáshoz, azonban egy újabb tájékoztató rendezvényt szerveztünk, ahová a középiskolákat invitáltuk meg. A tájékoztató során megismerkedhettek a programmal és a programban résztvevő szakemberekkel is.

Programunkat több fórumon keresztül hirdettük, valamint az iskolákkal folytatott szoros kapcsolattartás meghozta az eredményt, hiszen szeptembertől elkezdtek beérkezni az iskolák regisztrációs lapjaik, amellyel a részvételi szándékukat jelzik a pedagógusképzésre.

A diákok attitűd felmérése a csatlakozássokkal párhuzamosan került megszervezése az iskolákban. 2014. április 24-25-26-án a 30 órás pedagógusképzés valósulhatott meg. A program sikerességét az is bizonyítja, hogy 20 iskolát tudtunk a programba bevonni, valamint több mint 480 diáknak adhattuk át munkavédelemmel kapcsolatos ismereteket.

A programban több szervezettel működünk együtt. Elsőként a Display Computer Kft. - t emelném ki, akik az allap létrehozásában és fenntartásában nyújtják a legnagyobb segítséget. Minden kérésünket ezzel kapcsolatban azonnal teljesítik, megkönnyítve az együttműködést. Együttműködő partnerünk a Nexus Egyesület, akik segítenek kampányolni az észak - magyarországi régióban, elősegítve ezzel az országos lefedettséget. Szintén a kampányhoz járul hozzá a Birs Egyesület, akik a nyugat - magyarországi régióban segítik a népszerűsítést.

A program táblák elkészítéséért az Ajándéktárgy.eu Kft. közreműködésével jöhetett létre.

A projektben szakmai segítséget Pécsi László és Nagy Piroska nyújtott. Szakmai tanácsokkal, anyagokkal láttak el bennünket és közvetítettek a felnőttképzési törvény között.

A pedagógusképzés és a diáktréningek lebonyolítása után tartottuk meg a záró konferenciát, ahova meghívást kaptak a csatlakozott intézmények képviselői, a projektben résztvevők szervezetek munkatársai és a szakértők is. A záró konferenciát Gergely Orsolya projekt koordinátor nyitotta meg, majd ezt követően Erdős Katalin szakmai vezető az elmúlt időszakot foglalta össze.

   
   

2014-06-30

Rövidfilm pályázat a munkavédelemről

A pályázat tárgya: 3 - 5 perces rövidfilm a munkavédelem témaköréből.

A pályázók köre: 17 - 25 év közötti fiatalok, akik részt vettek „A biztonságos munkahely” diáktréningen. Pályázni 3 - 5 fős csoportokban lehet.

A pályázat részletei:

Iskolánként maximum 5 csoport jelentkezését tudjuk fogadni. Egy csapat csak egy pályamunkával indulhat. Nevezési díj nincs, azonban előzetes regisztráció szükséges.

A beküldött kisfilmek a projektzáró konferencián bemutatásra kerülnek, amelyeket szakmai zsűri fog értékelni.

Díjazás: A nyertes csapat egy általuk választott vállalkozás életébe tekinthet be!

A pályázat benyújtása:

A pályaműveket CD/DVD - n 2014. június 15 - ig, személyesen vagy postai úton tudjuk fogadni.

Postacímünk: Junior Achievement Magyarország

                               6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 12.

A borítékra kérjük ráírni: „A biztonságos munkahely ”

Jelentkezési lap letölthető: itt

Készült a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználás keretében nyújtott támogatásból.  


Diáktréningek

Megkezdődtek a diáktréningek az OMMF - Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek projekthez csatlakozott iskolákban. A pedagógusok és a diákok egyaránt nagy lelkesedéssel vettek részt a tréningen, hiszen a diákok nem hétköznapi és megszokott módszerek segítségével dolgozhatták fel a témát. A tréning tesztel zárul, mely egyfajta visszajelzés a diákoknak, mi az, amit sikerült elsajátítaniuk a nap során.

Beszámolók a Diáktréningről

Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek Diáktréning

Szegedi Szolgáltatási Szakképző Iskola, Kossuth Zsuzsa Tagintézménye

A munkavédelem tantárgy szókombináció hallatán mindenkinek komoly, szabályokkal teli, törvényekkel, rendeletekkel szabályozott, kissé unalmas és nehezen tanulható tantárgy jut az eszébe. Hasonlóképpen volt ez a mi intézményünkben is, ahol egy egész leány osztály várta kíváncsian a Tanár Úr előadását.

Bátran kijelenthetem, hogy Pécsi László, - mint mindig - most is megtalálta a közös hangot az osztállyal, és azt bevonva érdekes előadást hallgathattunk végig.

A lányok érdeklődve hallgatták a humoros történetekkel fűszerezett de mégis komoly témákat óráról órára úgy, hogy nem unták, sőt, saját műhelyben szerzett vagy otthoni tapasztalataikat is hozzá tudták tenni.

Nagyon tetszett nekik a
sok kis szemléltető videó, amelyeken keresztül a Tanár Úr bemutatta a munkavédelem témaköreit, eszközeit, lehetőségeit.

Összességében egy új információkkal teli, de jó hangulatban eltelt tréningen vehettünk részt, és remélhetőleg a megszerzett tudást kamatoztatni is tudjuk majd.

Köszönjük a szervezőknek, hogy intézményünk részt vehetett a projektben és Pécsi László Tanár Úrnak az érdekes előadást!

Palusek Edit

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola

     

A diáktréningről készült beszámoló: hamarosan


Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Szeged

   


Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola

Tanári beszámoló

Május 19 - 20 - án zajlott nálunk a tréning. A 13. évfolyamos, szakképzős diákok vettek rajta részt, akik ügyintéző titkár, illetve vállalkozási és bérügyintéző szakirányon tanulnak.  A két napos rendezvényt az iskola könyvtárában tartottuk meg, ott van megfelelő hely, technika az ilyen jellegű rendezvényekhez. Diákjainknak órarend szerint is van munkahelyi egészség és biztonság nevű tantárgyuk, így várakozással tekintettek a két nap elé.

Az előadások során sok olyan téma került elő,
melyekről már korábban is hallottak, amelyek a tanórákon is előkerültek.

A külsős tréner, Pécsi László élvezetes, lendületes előadása jól kiegészítette, a korábban tanultakat, segítette a tananyag mélyebb megismerését.

A gyakorlati példák sokasága közel hozta a témát a diákok számára. Sokan már most is dolgoznak közülük, így nem ismeretlen számukra a munka világa.

A résztvevőkkel történő utólagos beszélgetések alapján úgy érzem a tréning elérte célját, diákjaink munkavédelmi szempontból is tudatos, jogaikat, kötelezettségeiket ismerő munkavállalóként jelennek majd meg a munkaerőpiacon a szakma megszerzését követően.

Köszönet a programért a JAM stábjának, és Pécsi László Úrnak.

Lévainé Major Csilla

Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola

 

Biztonságos Munkahely - Diáktréning

Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye

Résztvevők száma: 21 fő

A résztvevő diákok aktívan bekapcsolódtak a tréningbe, amely gördülékenyen, az informatikai eszközök felhasználásával, színes, érdekes előadásmódban, változatos élethelyzetek bemutatásával zajlott.

A diákok a tréning teljes folyamatában partnerek voltak. Megjegyzéseikkel támogatták, segítették a témák feldolgozását. Folyamatosan figyelemmel kísérték az előadást, hozzászólásaik a témába vágóak voltak. Az előadás végén a tesztet korrektül, megfelelő aktivitással töltötték ki.

A tréning végén örömmel vették át névre szóló elismerő oklevelüket.

Tisztelettel és köszönettel:Kissné Álmosdi Márta

 

Biztonságos munkahely - Diáktréning

SZMKK Csonka János Tagintézménye 

A diáktréningről készült beszámoló: hamarosan

 

Biztonságos munkahely - Diáktréning

SZISZI Déri Miksa Tagintézménye

Április 14 - én és 15 - én volt megrendezve iskolánkban a munkavédelmi tréning, amin az elsős gépi forgácsoló osztály diákjai vettek részt. A diákok szívélyesen fogadták a külsős tréner Pécsi László élménydús elődását amin aktívan részt vettek, a kötetlen légkörben feloldódva, nyíltan bekapcsolódtak. A feljött témák jól el lettek találva, többen jelezték, hogy magukra ismertek a felhozott szituációkban mind a munkavédelmi, mint a munkajogi kérdések területén. Örömünkre szolgál, hogy a mi munkavédelmi oktatásunk módszertana is közel áll a látottakhoz: szakmailag hiteles, tapasztalt  szakemberek szájából a valóságban  tapasztalt példákkal megerősíthető a munkavédelem beivódása a mindennapi gondolkodásba, megfelelően felvértezi őket az idejétmúlt beidegződésektől ami még manapság is sok felé veszélyként leselkedik rájuk. Diákjaink örömmel vették át az oklevelet az élménydús tréning emlékeként.

Köszönet az élvezetes programért Pécsi Lászlónak és a JAM munkatársainak.

Juhász László

SZISZSZI Déri Miksa Tagintézmény

3M - Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek

sajtótájékoztató

A Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány meghívja Önt sajtótájékoztató rendezvényére 2014. február 25 - én.

2014-02-20

Akkreditált pedagógusképzés

Szemléletváltás
a munkabiztonság és munkaegészségügy oktatásában

A Junior Achievement Magyarország 30 órás akkreditált pedagógusképzést szervez szakközépiskolákban vagy szakiskolákban tanító pedagógusok részére.


Jelentkezési lap letölthető: itt

Jelentkezési határidő: 2014.02.16

Ingyenes akkreditált pedagógusképzés és diáktréning

A Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány pályázatot nyújtott be az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által kiírt - A munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására - „3M - Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek” címmel, melynek keretein belül akkreditált pedagógusképzést és diáktréninget szervez.

Jelentkezési lap letölthető: itt


 

A programhoz csatlakozott iskolák:

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola - Hódmezővásárhely

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola, Déri Miksa Tagintézménye - Szeged

SZMKK Csonka János Tagintézmény - Szeged

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola - Szeged

SZKKVSZI Vasvári Pál Tagintézménye - Szeged

Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola - Szeged

Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola - Veszprém

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Szakképző Iskola - Szeged

 Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola - Csongrád

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola - Szeged

Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény - Szeged

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium - Ásotthalom

 

Beszámoló a 3M - Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek pályázat

előzetes igényfelméréséről

"A pályázat keretén belül előzetes igényfelmérést végeztünk olyan középiskolák körében, ahol a munkavédelem létfontosságú. A felmérés 10 helyi középiskolában, 5-5 pedagógus részvételével valósulhatott meg. A pedagógusok önként vettek részt a felmérésen, anonimitásukat megőrizve".

A teljes beszámoló elérhető: itt

2013-12-20

3M - Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek - Nyitókonferencia

Sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a 3M - Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek; OMMF-11-0092 című projekt nyitókonferenciájára.

Időpont: 2013.április 30.

Helyszín: Szeged, Petőfi Sándor sgt. 12

További információ: itt


Projekt bemutatása

 A Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány pályázatot nyújtott be az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által kiírt - A munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására - „3M - Munkavédelmi Megoldások Mindenkinek” címmel.

Célunk, hogy a megváltozott munkáltatói - munkavállalói elvárási gyakorlathoz, az EU - s irányvonalhoz igazítsuk, a leendő munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos beállítódásán változtatva, a munkavédelmi szerveket partnerként kezelő, a munkavédelmi előírásokat felelősen alkalmazó és ismerő fiatalokat képezzünk.

Célcsoportunk kettős: elsőként országosan 20 szakképző intézményből összesen 20 pedagógust készítünk fel 30 órás akkreditált tanárképzés keretében korszerű munkavédelmi, munka egészségügyi ismeretek átadására. A pedagógusok a képzés elvégzése után képessé válnak a munkaerőpiacra kilépő diákok munkavédelmi felkészítésére, olyan módon, hogy a fiatalok szemléletmódját formálva, a munkavédelemmel kapcsolatos alapbeállítódásukat hozzáigazítsák a XXI. századi munkamorál és munkakörnyezet elvárásaihoz. A közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok képzésével, támogatásával biztosított a projekt fenntarthatósága és a nagy létszámú és folyamatos diák elérés.

2013-03-25